GLOBAL

Taiteen, terapian ja kirjallisuuden kautta tapahtuvaa globaalia ja paikallista vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyötä. Pyrin osallisuuden, kuvaamisen ja kirjoittamisen kautta laajentamaan tietämystä yhteiskunnallista epäkohdista.

 

AUTTAMISEN
VAIKEUDESTA

EPÄTOIVON SYNNYTTÄMÄ TOIMIJUUS

Lue artikkeli klikkaamalla kuvaa