EDUCATION AND CONSULTATION

Tarjoan tiedelähtöiseen työotteeseen perustuvaa, inhmillistä koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota kaikille asiakasryhmille.

Työnohjaus, konsultaatio ja kriisityö

Työnohjaan ja konsultoin kaupunkien sekä kuntien työryhmiä ja esimerkiksi yksityisiä hoitoyksiköitä. Olen tottunut haastaviin tilanteisiin ja ollut mukana erilaisten kriisien ratkaisemisessa työhyhteisöissä ja asiakastyössä. Olen vuorovaikutuksen asiantuntija työyhteisöön, asiakastyöhön tai johtamiseen liittyvissä haasteissa. Konsultoin kriisityöntekijöitä tai kriisin kokeneita erilaisissa kriisi- ja traumatilanteissa.

Kouluttaja ja tapahtumapuhuja

Koulutan traumaan, kriisiin, ihmissuhteisiin, luovuuteen ja terapiaan liittyvistä aiheista sosiaali- ja terveysalalla. Olen pidetty tapahtumapuhuja myös muulla alalla. Kokemusta minulla on keynote puhujana esimerkiksi psykologisesti vaikuttamisesta, johtamisesta, esiintymisestä, luovuudesta ja vuorovaikutuksesta.